Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Kindergemeenteraad Zandhoven

Om ook de jongeren onder de 12 jaar aan bod te laten komen bij gemeentelijke inspraakprocessen, werd in Zandhoven een kindergemeenteraad opgericht. Het is de bedoeling om kinderen uit het lager onderwijs de kans te geven hun wensen en problemen kenbaar te maken aan de beleidsverantwoordelijken.

Bovendien biedt dit project kansen aan kinderen om te leren overleggen, oplossingen te zoeken voor concrete problemen, voorstellen uit te werken, in het openbaar te spreken, vergaderingen te leiden, … en geeft het hen de mogelijkheid om inzicht te verwerven in het functioneren van een gemeentebestuur. Een ideale leerschool voor de democratie dus!

Verkiezingen

De Kindergemeenteraad bestaat uit 18 leden (3 per school). En die moeten natuurlijk democratisch verkozen worden! Alle leerlingen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar van de verschillende basisscholen kunnen zich kandidaat stellen en hun eigen campagne voeren.

Installatie

Na de verkiezingen komen de leden bijeen voor een eerste kennismaking. De burgemeester legt kort uit hoe alles werkt en wat er van de kindergemeenteraad verwacht wordt. Tijdens het officiële gedeelte (waar ook vrienden en familie welkom zijn) volgt dan de officiële aanstelling van de gemeenteraadsleden en moet iedereen de eed afleggen.

Vergaderen

Na de installatievergadering, komt de kindergemeenteraad nog 3 keer bijeen om te vergaderen op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00u. Als voorbereiding op deze vergaderingen, verzamelen de kinderen op school opmerkingen en ideeën. Tijdens de kindergemeenteraad worden de projecten naar voren gebracht en besproken. Deze projecten kunnen dan voorgelegd worden aan het ‘echte’ schepencollege en/of de gemeenteraad. Zij moeten vervolgens de goedkeuring geven voor de uitwerking ervan.

Leden

Volgende leerlingen werden verkozen en legden op woensdag 18 december 2013 de eed af in de kindergemeenteraad:

Neem zeker ook eens een kijkje in de fotogalerij van de installatievergadering!

Voor de basisschool van Zandhoven:

 • Noah Feyen
 • Ben Doyen
 • Yenthe Van Houtven

Voor ’t Kroontje van Massenhoven

 • Tuur Van Laer
 • Vic Daenen
 • Robbe Van Campenhout

Voor leefschool ’t Zandhofje:

 • Annelien Teunen
 • Anna-Lucia Thoelen
 • Jomme Van den Bogaert

Voor de Klaproosschool van Pulderbos:

 • Senne De Meutter
 • Kian Peeters
 • Lucas De Groof

Voor de basisschool van Pulle:

 • Caroline Baeck
 • Jasper Van de Vel
 • Florence Franssens

Voor Klavertje Vier-sel:

 • Florim Osmani
 • Laura Huygen
 • Branko Van Tendeloo

Verslagen

Het verlag van de eerste vergadering (de installatievergadering) kan je hier bekijken. 

Meer info?
Annick Smeets, dienst secretariaat
03-410 16 40 of info@zandhoven.be