Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Adreswijziging

Tijdelijke afwezigheid

Ben je gedurende een langere tijd afwezig op je normale verblijfplaats, breng dan de dienst Bevolking hiervan op de hoogte. In sommige door de wet voorgeschreven gevallen kan je een inschrijving overwegen op een referentieadres (dat is een soort postadres).

Verhuis naar een andere Belgische gemeente

Wanneer je naar een andere gemeente in België verhuist, moet je dit melden op de bevolkingsdienst van je nieuwe gemeente. Daar volgt men dezelfde procedure als hieronder beschreven in verhuis naar of binnen onze gemeente. Op het moment dat je ingeschreven wordt in de nieuwe gemeente, word je automatisch uitgeschreven uit onze gemeente.

Verhuis naar het buitenland

Verhuis je naar het buitenland, dan moet je dit melden op de bevolkingsdienst van Zandhoven, liefst zo kort mogelijk voor het definitieve vertrek naar het buitenland. Minderjarigen moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd. De bevolkingsdienst past je identiteitskaart aan en je krijgt het formulier Model 8 mee dat je in het Belgische Consulaat van je nieuwe verblijfplaats moet afgeven.

Verhuis naar of binnen onze gemeente

Wanneer je van een andere gemeente naar Zandhoven verhuist, of je verhuist binnen Zandhoven, dan moet je dit binnen de 8 dagen na de verhuis melden bij onze bevolkingsdienst. De melding mag gebeuren door een meerderjarig lid van het gezin. Je kan je hiervoor persoonlijk aanbieden bij de dienst bevolking of het Invulformulier aangifte adreswijziging invullen en terugmailen naar burgerzaken@zandhoven.be. (Het formulier opslaan op je computer, invullen en doormailen)

Nadat de bevolkingsdienst een dossier heeft opgestart, zal de wijkwerking van de politie van Zandhoven onderzoeken of je inderdaad op het nieuwe adres woont. Met de brief die je van de lokale politie ontvangt en de stukken die daarin gevraagd worden, kom je naar de dienst Bevolking. Die past je identiteitskaart en eventueel het inschrijvingsbewijs van je wagen aan.

Verhuis van minderjarigen

Minderjarigen die voor de eerste keer de woning van de ouders verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd. Is een minderjarig kind ingeschreven bij één ouder en verhuist het naar de andere ouder of naar iemand anders, moet de ouder waar het kind ingeschreven staat een schriftelijke toestemming geven.

Enkele tips bij je verhuis

Denk tijdig aan het afsluiten van elektriciteit, gas, waterleiding, telefoon, tv-distributie e.a. of overleg met de toekomstige bewoner van het pand in verband met een eventuele overname. Door concrete afspraken kunnen soms hoge – vernieuwde – aansluitingskosten ten laste van de nieuwe bewoner vermeden worden.

Stel een lijst op van personen en diensten, die van je adreswijziging op de hoogte moeten gesteld worden:

 • Het postkantoor van je oude verblijfsplaats. Je kan daar ook vragen om na je verhuis de briefwisseling gedurende een welbepaalde periode te laten nazenden. Daarvoor moet wel een relatief geringe bijdrage betaald worden.
 • Werkgever
 • Financiële instelling(en)
 • Verzekeringsmakelaar en/of -maatschappijen
 • Ziekenfonds
 • Vakbond
 • Kinderbijslagfonds (even navragen toch of je werkgever het al dan niet in jouw plaats gedaan heeft)
 • De krantenboer of de abonnementendienst van uw kranten, tijdschriften e.a.
 • Gsm-operator
 • De vereningingen, waarvan jij of je gezinsleden lid zijn
 • Vrienden en relaties
 • Gas, elektriciteit, waterleiding, tv-distributie
 • Pensioendienst (als je een werknemenspensioen ontvangt van de Rijksdienst voor Pensioenen (Zuidertoren Brussel), geeft de dienst Bevolking je nieuwe adres automatisch door aan de pensioendienst, je hoeft dan zelf niets te doen)