Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Identiteitskaarten

Identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan twaalf jaar

Het eerste identiteitsstuk dat afgeleverd wordt is een wit kaartje zonder foto in een plastieken beschermzakje. Dit wordt bij de geboorte afgegeven en is gratis. Het is niet geldig in het buitenland.

Wanneer je naar het buitenland (ook in de Europese Unie) reist met kinderen jonger dan twaalf jaar, dan moet je voor hen een electronisch identiteitsbewijs kunnen voorleggen: de Kids-ID. Iemand van de ouders moet de kaart komen aanvragen. De wachttijd is ongeveer 3 weken.
Je hebt een pasfoto met witte achtergrond nodig van je kind en de kaart kost 6,10 euro. Ze blijft 3 jaar geldig.

Let op: kinderen hebben, ongeacht hun leeftijd, een echte reispas (en eventueel een visum) nodig als ze naar een land (mee)reizen waar het bezit van een paspoort (eventueel met visum) vereist is. Lees meer bij 'Reispassen

Identiteitskaart van een Belg (de elektronische identiteitskaart)

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ben je verplicht een identiteitskaart te hebben. Sinds eind 2004 worden de elektronische identiteitskaarten uitgereikt.

De kaart is 5 jaar geldig. Wanneer jouw huidige kaart binnenkort vervalt, wordt je automatisch opgeroepen voor de aanvraag van een nieuwe kaart. Je hebt dan een pasfoto nodig van goede kwaliteit en met witte achtergrond. De kaart kost 16,20 euro. Ongeveer 2 à 3 weken na de aanvraag ontvang je thuis een pin- en pukcode, en mag je je nieuwe identiteitskaart komen afhalen. Is het voor jou onmogelijk om je naar onze dienst te verplaatsen? Geef dan een seintje en we zoeken een oplossing.

De elektronische identiteitskaart bevat een pincode, waarmee je jouw elektronische handtekening kan plaatsen. Je kan jezelf van op afstand elektronisch identificeren, waardoor je in de toekomst alle nodige informatie slechts éénmalig ter beschikking moet stellen van de overheidsdiensten. Je zal documenten kunnen aanvragen rechtstreeks bij de overheid, je e-mail elektronisch kunnen ondertekenen zodat deze dezelfde waarde krijgt als een aangetekende brief, enz. Dit project heeft tot doel de elektronische authentisering en elektronische handtekening, via een nationale publieke sleutelinfrastructuur, ook te kunnen gebruiken in het kader van E-commerce, E-banking, E-business,...

Meer info: www.eid.belgium.be

Verlies, diefstal of vernietiging van een identiteitskaart

Meld zo snel mogelijk het verlies of diefstal van je identiteitskaart bij de politiediensten. Vergeet vooral niet een recente pasfoto mee te nemen en ook elk stuk dat je identiteit kan bewijzen (trouwboekje, ziekenboekje, rijbewijs,...). Bij de politiediensten ontvang je een attest van verlies of diefstal van een identiteitskaart. Dit attest geldt enkel in België als identiteitskaart.

Buiten de openingsuren kan je 24/24 uur terecht bij DOCSTOP op het nr. 00800/2123 2123.

De certificaten (elektronische handtekening) worden dan tijdelijk geblokkeerd.

Indien je binnen de 7 kalenderdagen aan de dienst bevolking laat weten dat je jouw identiteitskaart teruggevonden hebt, kan ze gedeblokkeerd worden. Na 7 kalenderdagen worden de certificaten definitief vernietigd en moet je een nieuwe identiteitskaart aanvragen.