Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Belastingen

 

Aanvullende belastingen

 • Gemeenteopcentiemen op de onroerende voorheffing
 • Aanvullende belasting op de personenbelasting
 • Aanvullende belasting op de heffing ter bestrijding van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

Belastingen

 • Belasting op de afgifte van administratieve stukken
 • Belasting op het verwerven van de zate van de openbare wegen
 • Belastingen op tweede verblijven
 • belasting op lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de gemeente
 • Indirecte belasting op het openen of veranderen van hinderlijke inrichtingen
 • Belasting op handels- en beroepsinrichtingen op privaat terrein (behoudens foorinrichtingen)
 • Belasting op foorinrichtingen op privaat terrein
 • Forfaitaire gemeentebelasting
 • Belasting op nachtwinkels

Concessies

 • Begraafplaatsconcessies
 • Begraafplaatsen : strooiweide : herdenkingszuilen
 • Columbarium
 • Urnenveld

Retributies

 • Retributiereglement voor terugvordering brandweerinterventies
 • Retributie voor administratieve prestaties
 • Retributie voor snoei- en verhakselbaar hout
 • Retributie voor het vissen op de gemeentelijke visvijver
 • Retributie tarieven : gebruik cultuur- en ontspanningscentrum St. Christoffel en sportzaal
 • Retributie tarieven : gebruik tennisterreinen gelegen te Massenhoven, Pulderbos, Pulle, Viersel
 • Retributietarieven : gebruik minisporthal “het veld” en sportcentrum “het hof einde”
 • Retributie op het ophalen en leveren van piepschuim, plastiekfolie andere dan P.M.D.
 • Retributie op de handels- en beroepsinrichtingen op openbaar terrein (behoudens foorinrichtingen)
 • Retributieverordening : plaatsrecht voor foorinrichtingen op het openbaar domein
 • Retributiereglement voor elektriciteit op foren
 • Retributiereglement elektriciteit op markten of standname openbare weg of plein
 • Retributiereglement elektriciteit openluchtevenementen
 • Retributiereglement inzameling afval aan huis en aanvoer op het containerpark
 • Retributiereglement m.b.t. tarieven bibliotheek
 • Retributiereglement voor het gebruik van de lokalen van het voormalig gemeentehuis van pulderbos en bijhorend zaaltje en van Huize Bruyneel