Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Milieusubsidies

De gemeente wil initiatieven voor landschapsherstel of voor energiezuinigere woningen steunen door middel van subsidies. Hieronder vind je een kort overzicht.

Ben je energievriendelijk aan het bouwen of verbouwen? Denk je er aan om een nieuwe milieuvriendelijke verwarmingsinstallatie te installeren? Je kan met al je vragen over premies en subsidies terecht bij het wooninfopunt. Neem ook zeker eens een kijkje op de website van EANDIS

Kleine landschapselementen

Vroeger was de landbouw veel kleinschaliger: meer en kleinere boerderijen en kleinere velden. Daarom ook was het landschap veel afwisselender. Het was een micro-wereld van hagen, houtkanten, kronkelende beekjes, kleine houtbosjes en veedrinkpoelen. Deze gevarieerde wereld liet veel meer over aan de verbeelding. Achter iedere bocht in de zandweg ging een nieuwe wereld open. Achter iedere houtkant was iets nieuws te verwachten. Veel van die kleine landschapselementen kunnen opnieuw ingevoerd worden zonder de moderne landbouw te schaden en zo te zorgen voor de samenhang in een landschap.
Om een dergelijk landschap te herwaarderen en de verdere achteruitgang te stoppen, hebben we uiteraard de hulp nodig van privéeigenaars die op hun eigendommen kleine landschapselementen willen aanleggen. We doen dan ook een oproep om tot actie over te gaan. Als stimulans ontvangen ze hiervoor een subsidie voor aankoop van het plantgoed: 50% van de aankoopsom tot een maximum van € 125 per aanvrager per jaar.

Isolatie

De gemeente Zandhoven streeft naar een milieu- en energiebeleid dat gebaseerd is op de algemene beginselen van duurzame ontwikkeling. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen is hierin een belangrijk element.
R(ationeel) E(nergie) G(ebruik) in combinatie met dakisolatie is de meest aangewezen manier om in gebouwen de afhankelijkheid van ingevoerde energiegrondstoffen te verminderen. Daarom geeft de gemeente Zandhoven financiële stimulansen voor de plaatsing van dakisolatie. Wie zijn dak of zoldervloer isoleert, heeft recht op een gemeentelijke premie van € 50. 

Maar ook via de vloer en de buitenmuren ontsnapt er heel wat warmte-energie. Daarom bestaat er sinds 1 januari 2014 in onze gemeente ook een premie voor de plaatsing van vloer- of kelderisolatie en voor de na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. 

De premies voor deze isolatie-categorieën mogen gecumuleerd worden. Wie dus zowel zijn dak, vloer als buitenmuren isoleert, kan een premie van € 150 ontvangen.

De aanvraag van deze isolatiepremies is steeds gekoppeld aan de subsidieaavraag en -uitbetaling bij EANDIS. Je moet de premie wel nog zelf aanvragen. Het aanvraagformulier vind je bij de downloads op deze website. 

Klik hier voor de verschillende aanvraagformulieren.