Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Kadaster

Bij de dienst Ruimtelijke Ordening kan je de kadasterplannen van Zandhoven raadplegen. 
Inlichtingen over de eigenaars en het kadastraal inkomen van gronden of gebouwen mogen niet worden medegedeeld. Deze inlichtingen kan je wel opvragen bij:

Administratie Kadaster
Italiëlei 4 - 2000 Antwerpen
02-575 57 50