Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Onroerend Erfgoed

Wetgeving

Alle wetgeving hieromtrent kan je vinden op www.monument.vlaanderen.be.

Bij de dienst Ruimtelijke Ordening kom je alles te weten over de gerangschikte landschappen en geklasseerde monumenten in onze gemeente.
Hier volgt alvast een overzicht van de lijst van de beschermde monumenten en landschappen in de gemeente Zandhoven:

Zandhoven

 1. Kerk, dekenij, huis St.-Christoffel en pomp op het oude dorpsplein (sinds 06.07.1976)
 2. Dorpskom (sinds 06.07.1976)
 3. Hoeve, Boutersemdreef 14 (sinds 30.09.1991)
 4. Boutersemhof, Boutersemdreef 13,14 en 15: de gronden gelegen binnen de omgrachting met de aansluitende toegangsweg tot aan de hoeve Boutersemdreef 14 (sinds 30.09.1991)
 5. De Blokskens, Driehoekstraat 40 (sinds 30.09.1991)
 6. Schoutvorsthoeve, Driehoekstraat 104 (sinds 30.09.1991)
 7. Hof van Liere: het kasteel, Hofeinde 3 (sinds 30.09.1991)
 8. Hof van Liere: de dubbele omgrachting, de bijgebouwen en de toegangsdreef, Hofeinde 3 (sinds 30.09.1991)
 9. Het Bergenhof: woonhuis en omringend park, Liersebaan 87 (sinds 30.09.1991)
 10. Het Binnenbos en Omgeving (gemeenten Zandhoven,Pulle,Pulderbos) (sinds 05.05.1994)
 11. Liersebaan 2 (sinds 30.09.1991)
 12. Het Zoerselbos te Zoersel en Zandhoven (sinds 21.11.1985)
 13. Gemeentehuis en vredegerecht, Liersebaan 12 (sinds 30.09.1991)

Pulle

 1. H.H. Peter- en Pauluskerk (sinds 12.04.1976)

Pulderbos

 1. Gemeentehuis, pastorie en dorpswoning en dorpsplein met omgeving (sinds 13.01.1976)
 2. Bergmolen (stenen windmolen), Molenheide (sinds 14.10.1976)
 3. De omgeving van de stenen windmolen (sinds 14.10.1976)
 4. Herenhuis, Dorp 16 (sinds 30.09.1991)
 5. Mechanische maalderij, Molenheide 69 (sinds 10.06.1992)
 6. Pastorie, Dorp 33a (sinds 30.07.1998)
 7. Uitbreiding bescherming van het dorpsplein tot de zuid-oostzijde (sinds 27.10.1982)

Viersel

 1. Kerk (koor en kruisbeuk) (sinds 30.05.1936)
 2. Kasteelmolen op de Molenbeek (sinds 10.06.1992)
 3. Buitenverblijf E.Van Steenbergen, Veerstraat 192 (sinds 22.04.1994)
 4. Domein Hovorst (sinds 19.12.1980)

Massenhoven

 1. Kasteel Montens met kasteelgebouw en oranjerie, Kasteelstraat 1 (sinds 30.09.1991)
 2. De onmiddellijke omgeving met omwalling, omheining, toeganspoort en bijgebouwen van het kasteel Montens,
  Kasteelstraat 1 (sinds 30.09.1991)
 3. Woonhuis van de hoeve, Venstraat 7 (sinds 30.09.1991)

Opmerking

Om werken te mogen uitvoeren aan voormelde eigendommen heb je het volgende nodig:

 1. een machtiging van Onroerend Erfgoed
 2. indien van toepassing: een stedenbouwkundige vergunning.