Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Secretariaat van de GECORO

Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening

De GECORO is een gemeentelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verplicht elke gemeente om een dergelijke adviesraad op te richten.

Naast de opdrachten die de GECORO heeft ingevolge de codex kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ordening en dit op eigen initiatief of op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen of de Gemeenteraad.

Bij de samenstelling van deze commissie werd ernaar gestreefd om deskundigheid en maatschappelijke verwevenheid samen te brengen. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal inwoners. Voor onze gemeente bestaat deze raad uit 13 leden, aangevuld met een vaste secretaris: 4 deskundigen en 9 vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke geledingen.

Het secretariaat van deze raad bevindt zich in het gemeentehuis, Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven. Klik hier voor de samenstelling van de raad.

Wetgeving

Alle wetgeving hieromtrent kan je terugvinden op www.ruimtelijkeordening.be.