Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Verkavelingsvergunning

Wetgeving

Alle wetgeving hieromtrent kan je terugvinden op www.ruimtelijkeordening.be.

De artikels 4.2.15 t/m 4.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening geven de bepalingen weer inzake verkavelingsvergunningsplicht.