Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Aanvraag verenigingen

Wil je als vereniging een fuif, een bal, een optreden, een concert, kortom een activiteit met een openbaar (of semi-openbaar) karakter organiseren, dan moet je hier vooraf toestemming voor vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Dit moet schriftelijk gebeuren, per brief of per e-mail. Je krijgt dan zo snel mogelijk een antwoord en de nodige instructies indien er nog documenten ingevuld dienen te worden.

Elke Zandhovense vereniging kan bij de uitleendienst ook terecht voor het ontlenen van materiaal (nadar, podium, WC-wagen, tentoonstellingspanelen, …). Vergeet bij een aanvraag geen rekening te houden met de ‘behandelingstijd' van de aanvraag en dien deze ruim op tijd in!

Voor meer info of reservereingen kan je terecht op de dienst secretariaat bij Stefanie Van Egdom: 03-410 16 43 of uitleen@zandhoven.be.

Klik hier voor een overzicht van de verschillende documenten.