Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Sportsubsidies en erkenning

Erkenning van een sportvereniging

Wanneer je als sportvereniging erkend bent, kan je van tal van voordelen in onze gemeente gebruik maken. Zo kan je bijvoorbeeld gebruik maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur, sportmateriaal huren of gratis gebruik maken van materiaal voor kleine evenenmenten. Kijk maar eens bij de uitleendienst van de sportdienst. Ook het aanvragen van een subsidie kan alleen gebeuren door erkende verenigingen. Alle voordelen die verbonden zijn aan het erkennen van je sportvereniging kan je te weten komen op de sportdienst.

Een vereniging kan zich laten erkennen door de gemeente als zij aan de voorwaarden voor erkenning voldoet. Het aanvraagformulier voor de erkenning moet voor 15 september bij de sportdienst ingediend worden. Dit aanvraagformulier vind je HIER.

Subsidies voor sportverenigingen

Een erkende sportvereniging kan ook jaarlijks een aanvraag voor subsidies doen. De subsidie voor sportverenigingen bestaat uit een basissubsidie voor erkende verenigingen en een subsidie voor de werking van de vereniging. Het bedrag van de subsidie voor de werking van de vereniging kan verschillen afhankelijk van het aantal leden, de activiteiten die jaarlijks plaatsvinden, het al of niet zetelen in de sportraad, enzovoort.

Het reglement voor de subsidie vind je HIER. De subsidieaanvraag moet jaarlijks voor 15 november bij de sportdienst ingediend worden. Deze aanvraag kan je HIER vinden.