Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Sportsubsidies en erkenning

Erkenning van een sportvereniging

Wanneer je als sportvereniging erkend bent, kan je van tal van voordelen in onze gemeente gebruik maken. Zo kan je bijvoorbeeld gebruik maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur, sportmateriaal huren of gratis gebruik maken van materiaal voor kleine evenenmenten. Kijk maar eens bij de uitleendienst van de sportdienst. Ook het aanvragen van een subsidie kan alleen gebeuren door erkende verenigingen. Alle voordelen die verbonden zijn aan het erkennen van je sportvereniging kan je te weten komen op de sportdienst.

Een vereniging kan zich laten erkennen door de gemeente als zij aan de voorwaarden voor erkenning voldoet. Het aanvraagformulier voor de erkenning moet voor 15 september bij de sportdienst ingediend worden. Dit aanvraagformulier vind je HIER.

Subsidies voor sportverenigingen

Een erkende sportvereniging kan ook jaarlijks een aanvraag voor subsidies doen. De subsidie voor sportverenigingen bestaat uit een basissubsidie voor erkende verenigingen en een subsidie voor de werking van de vereniging. Het bedrag van de subsidie voor de werking van de vereniging kan verschillen afhankelijk van het aantal leden, de activiteiten die jaarlijks plaatsvinden, het al of niet zetelen in de sportraad, enzovoort.

Het reglement voor de subsidie vind je HIER. De subsidieaanvraag moet jaarlijks voor 15 november bij de sportdienst ingediend worden. Deze aanvraag kan je HIER vinden.

Subsidiesvoor de organisatie van opleidingen jeugdsportbegeleiders

  • Onder vormingscursussen “jeugdsportbegeleiders” moet worden verstaan: de cursussen tot vorming van jeugdsportbegeleiders (trainers, bestuursleden, monitoren) met het oog op begeleiding van jongeren. 
  • De toelage bedraagt 100% van het cursusgeld, voor cursussen gevolgd door leden van een erkende sportvereniging.  De aanvraag tot toelage gebeurt door de vereniging en de toelage wordt enkel uitbetaald op rekening van de vereniging.
  • De toelage bedraagt 50% van het cursusgeld voor cursussen gevolgd door individuelen woonachtig in de gemeente.  De aanvraag gebeurt in dit geval door het individu zelf en ook de toelage zal uitbetaald worden op de persoonlijke rekening van de aanvrager.
  • De cursisten kunnen enkel een toelage ontvangen indien zij ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Zandhoven of wanneer zij aktief lid zijn van een door de gemeente erkende sportvereniging.

Download het aanvraagformulier

Subsidie voor de organisatie van opleidingen voor jeugdbegeleiders

  • Onder vormingscursussen “jeugdsportbegeleiders” moet worden verstaan: de cursussen tot vorming van jeugdsportbegeleiders (trainers, bestuursleden, monitoren) met het oog op begeleiding van jongeren. 
  • De georganiseerde vorming voor jeugdsportbegeleiders moet ook open gesteld worden voor niet-leden van de organiserende sportvereniging.
  • De toelage bedraagt 100% van de totale onkosten voor de organisatie van de cursus (huur accommodatie, lesgeversonkosten, promotiekosten, …).  De aanvraag tot toelage gebeurt door de vereniging en de toelage wordt enkel uitbetaald op rekening van de vereniging.

Voor meer informatie i.v.m. de subsidies kan je steeds terecht op de sportdienst: 03 410 16 65 of sport@zandhoven.be.