Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Huisaansluitingen op riolering

Meer en meer straten worden uitgerust met een gescheiden rioleringsstelsel, d.w.z. dat het hemel- en het afvalwater afzonderlijk worden aangesloten op de juiste riolering. Om de afvoerleiding van het hemel- of afvalwater aan te sluiten op de riolering richt je je tot Hidrorio:

Hidrorio
0800-90 300 | klant@pidpa.be
www.hidrorio.be

In de stedenbouwkundige vergunningen (bouwvergunning) worden de laatste jaren verplichtingen opgenomen in verband met de aanleg van de riolering voor een eigendom. Kijk je vergunning dus zeker na.

Als er geen wachtbuis is, is het absoluut verboden zelf een aansluiting te verwezenlijken.

Er zijn ook woningen die niet aansluitbaar zijn op het rioleringsstelsel, omdat ze bijvoorbeeld te afgelegen liggen. Deze woningen moeten een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater of IBA plaatsen. Meer informatie hierover kan je vinden in deze voorstelling, en je kan contact opnemen met Hidrorio.