Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Landelijke kinderopvang IBO Stekelbees (Groep KVLV)

Wat is Stekelbees?

Stekelbees is een initiatief voor buitenschoolse kinderopvang (IBO) van de vzw Landelijke Kinderopvang in samenwerking met het gemeentebestuur. Stekelbees Zandhoven wordt door Kind en Gezin erkend en gesubsidieerd voor een capaciteit van 75 kinderen.
Alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs kunnen er op een leuke en boeiende manier hun vrije tijd doorbrengen in een huiselijke, niet schoolse sfeer. Zij kunnen kiezen uit een boek lezen, binnen of buiten spelen op de speeltuigen, opgaan in hun fantasiewereld in een van de vele speelhoeken, deelnemen aan een georganiseerde activiteit zoals knutselen, koken, sport, toneel, poppenkast…
De opvang gebeurt door een enthousiast team van 11 kinderbegeleiders. Zij hebben een door Kind en Gezin erkende opleiding genoten. Zij worden voortdurend professioneel ondersteund, begeleid en bijgeschoold door de coördinator en andere vormingswerkers.

Waar vind je stekelbees?

Beggard 4 - 2240 Zandhoven, vlak aan de gemeentelijke kleuter- en basisschool.

Wanneer kan je bij Stekelbees terecht?

Stekelbees organiseert opvang voor en na schooltijd, op woensdagnamiddag, op vakantie- en snipperdagen, als aanvulling van en in overleg met de andere initiatieven voor kinderopvang binnen onze gemeente (vb. Grabbelpas).

Voor- en naschoolse opvang

 • van 07.00u. totdat de school begint
 • na schooltijd tot 19.00u.

Woensdagnamiddag

 • na schooltijd tot 19.00u.

Snipperdagen en vakantiedagen

 • van 07.00 tot 19.00u.

De opvang is gesloten op feestdagen en op sommige brugdagen. In de zomervakantie houdt Stekelbees een collectieve sluiting in de laatste twee weken van juli, net als in de week tussen Kerstmis en nieuwjaar.

Wie kan bij Stekelbees terecht?

 • De voorschoolse opvang richt zich op kinderen die naar school gaan in het centrum van Zandhoven. Voor de kinderen die in de deelgemeenten van Zandhoven naar school gaan, kan deze opvang enkel na overleg met de schooldirecties.
 • De opvang na school en op woensdagnamiddag is bedoeld voor alle deelgemeenten in samenspraak met de schooldirecties. Het busvervoer wordt gratis door het gemeentebestuur georganiseerd.
 • Op snipperdagen en vakantiedagen kunnen alle kinderen van Zandhoven en omgeving terecht bij Stekelbees.

Waar en wanneer inschrijven?

De kinderen moeten ingeschreven zijn vanaf de eerste dag dat zij naar de opvang gaan. Daarvoor dienen een aantal inlichtingsformulieren ingevuld te worden. Eens ingeschreven kan een gezin vrij gebruik maken van de opvang. Je hoeft dus niet elk schooljaar opnieuw in te schrijven!

Afspraken rond inschrijven voor vakanties en schoolvrije dagen:

 1. Je kan enkel inschrijven via het online inschrijvingssysteem. De handleidingen hiervoor (reservatie vakantiedagen; reservatie schoolvrije dagen) vind je op de website van Landelijke Kinderopvang. Online inschrijven kan alleen met een klantennummer. Dit geeft aan dat je dan ook in orde bent met de algemene inschrijvingsformaliteiten. (ingevulde inschrijvingsfiche per gezin en per kind een kindfiche)
 2. Inschrijven en tijdig annuleren voor vakanties kan online tot 7 kalenderdagen op voorhand. Voor schoolvrije dagen kan dat tot donderdagmiddag 12u. voor de volgende week. OPGEPAST! Indien 7 kalenderdagen voor de schoolvrije dag geen 5 kinderen zijn ingeschreven gaat de opvang die schoolvrije dag niet open!
 3. Na de 7 kalenderdagen of 12u. de donderdag, kan je enkel nog ter plaatse inschrijven met je handtekening tot 12u. van de laatste werkdag voordien. OPGELET! Wij werken niet in het weekend, noch op feestdagen, noch tijdens onze periodes van collectieve sluiting. Reservaties, annulaties en wijzigingen per mail worden nooit aanvaard.
 4. DE KINDEREN ZIJN ENKEL GELDIG INGESCHREVEN ALS JE HIERVAN SCHRIFTELIJK EEN BEVESTIGING KREEG.
 5. De uren die je reserveert, worden ook gefactureerd. Enkel indien je een halve dag (minder dan 6u.) reserveert, maar een volledige dag (6u. of langer) komt, worden de uren aangepast.
 6. Als je later annuleert dan de 7 kalenderdagen (vakantiedagen) of de 12u. donderdagmiddag (schoolvrije dagen) betaal je de helft van elke gereserveerde periode. Annuleer je niet, dan betaal je de volledige kostprijs van de gereserveerde periode. (vb voor 3 kinderen een week gereserveerd en niet geannuleerd = de volledige week opvang betalen voor de 3 kinderen).

Hoeveel kost het? (tarieven vanaf 1 september 2014)

Opmerking; voor kinderen tot 12 jaar is de opvang bij Stekelbees 100% fiscaal aftrekbaar. Het aftrekbare bedrag wordt door de overheid bepaald.

Gewoon tarief

 • Voor- en naschoolse opvang
  • 0,96 euro per begonnen half uur
 • Woensdagnamiddag
  • 0,96 euro per begonnen half uur
  • 7,00 voor een halve dag (van 3 uur tot en met 5 uur 59 minuten)
  • 13,88 euro voor een hele dag (vanaf 6 uur)
 • Schoolvrije dagen en vakantiedagen
  • 4,65 euro voor een derde dag (minder dan 3 uur)
  • 7,00 euro voor een halve dag (van 3 uur tot en met 5 uur 59 minuten)
  • 13,88 euro (vanaf 6 uur)

Verminderd tarief

Een vermindering is voorzien voor gezinnen van wie meer dan een kind ingeschreven is en meerdere kinderen van het gezin gelijktijdig gebruik maken van de opvang. Voor alle kinderen van het gezin gelden dan de volgende tarieven:

 • 0,72 euro per begonnen half uur
 • 3,49 euro voor een derde dag (een vakantiedag minder dan 3 uur)
 • 5,25 euro voor een halve dag
 • 10,41 euro voor een hele dag (6 uur en meer)

Sociaal tarief

Er kan ook een sociaal tarief aangevraagd worden bij de coördinator. Je moet wel een recent bewijs van het gezinsinkomen kunnen voorleggen. Dit bewijs moet jaarlijks hernieuwd worden. De prijzen zijn dan als volgt:

 • 0,48 euro per begonnen half uur
 • 2,33 euro voor een derde dag (een vakantiedag minder dan 3 uur)
 • 3,50 euro voor een halve dag
 • 6,94 euro voor een hele dag (6 uur en meer)

Algemeen

Na schooltijd, op woensdagnamiddag en in de voor- en namiddag op schoolvrije dagen is een knabbelmoment voorzien. Kinderen kunnen daarvoor zelf iets meebrengen of kiezen uit ons aanbod van fruit, groeten, koek of drank. (0,45 euro per stuk te betalen via maandelijkse factuur).

Verzekering

Stekelbees heeft een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid afgesloten. Voor meer info hierover kan je tijdens de openingsuren terecht bij de kinderbegeleiders (03-464 22 49).

Coördinator Stekelbees Zandhoven

Niek De Jonghe
T: 03-464 22 47 | F: 03-464 22 48
lkzandhoven@landelijkekinderopvang.be

Je kan Niek bereiken tijdens haar permanentieavond op dinsdag van 17.00 tot 18.30u. in de opvang.