Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Groot huisvuil

Sinds 1 juli 2013 is een nieuwe regeling van kracht voor wat betreft het groot huisvuil. Het gaat dan over grote stukken die je als burger zelf vaak moeilijk naar het containerpark kan brengen. Bv. een salon, een oude kleerkast, enz. Spullen die niet meer geschikt zijn voor de kringloopwinkel, kunnen dan op aanvraag worden opgehaald.

Hoe werkt het?

De ophalingen worden voorzien op elke eerste dinsdag van de maand. Je betaalt forfaitair 40 euro voor het ophalen zelf en bijkomend het bedrag dat op het containerpark bepaald wordt bij de weging (20 cent per kg voor grof vuil, 2 cent per kg voor hout). Het weegbonnetje wordt achteraf ter controle bij de factuur gevoegd.

Het afval zelf mag ten vroegste de avond voor de ophaling aan de straatkant worden klaargezet. Het moet hanteerbaar zijn en makkelijk bereikbaar voor de ophalers.

Wat moet je doen?

Je kan reserveren tot en met de laatste woensdag van de maand voor de ophaling van de eerste dinsdag van de volgende maand. Je moet m.a.w. ten laatste 1 week vooraf doorgeven dat je een ophaling wenst. Je kan een afspraak maken bij de milieudienst die een bestelbon zal opmaken. Er zal daarbij ook gevraagd worden wat je precies wil aanbieden voor ophaling zodat de technische dienst weet wat ze kan verwachten en het juiste voertuig en voldoende mensen kan voorzien.

Wat wordt er opgehaald?

Wij halen alles op wat voorheen ook opgehaald werd. Dat wil zeggen dat je naast grof vuil (de restfractie dus) ook hout, metaal, plastiek en porselein kan aanbieden. Het gaat hierbij uiteraard enkel om grote stukken.

Wat wordt er niet opgehaald?

Klein afval hoort uiteraard thuis in de vuilniszak en zal dus niet worden meegenomen. Ook afval dat in zakken wordt aangeboden, zal blijven staan voor de wekelijkse huisvuilophaling. Asbestplaten, roofing, handelsvuil, boomstronken, gips, steenpuin en cellenbeton worden niet opgehaald door onze diensten.

Meer info of reserveren?

Milieudienst Zandhoven
03-410 16 39