Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Containerpark reglement

Waar moeten de bezoekers van het containerpark zich aan houden?

Het gemeentelijke containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op maximale recyclage van deze stoffen.

Om deze doelstelling te bereiken vragen wij de bezoekers zich te houden aan onderstaande regels.

  • Het containerpark is enkel toegankelijk voor inwoners van de gemeente Zandhoven. Je moet daarom bij het binnenrijden van het containerpark je identiteitskaart gebruiken. Heb je problemen met je eID-kaart, meld je dan bij de parkwachters. 
  • Enkel personen die afval komen deponeren en de ophalers van deze afvalstoffen worden teogelaten op het containerpark. Het afleveren van afval mag enkel gebeuren mits toestemming van de parkwachter. Om controle mogelijk te maken kunnen de parkwachters de aanbrengers van afvalstoffen buiten de omheining laten wachten op drukke momenten. Buiten de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen, vreemd aan de dienst.
  • Het is voor iedereen verboden om het even welke afvalstof mee te nemen. Alleen de ophalers zijn gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen.
  • Afvalstoffen dienen voorgesorteerd te worden aangeboden. Bij slechte sortering worden ze geweigerd. Slechts na controle en goedkeuring van de parkwachter mogen de afvalstoffen in de daartoe bestemde containers gedeponeerd worden.
  • Er mogen geen gesloten zakken worden aangeboden.
  • Afvalstoffen welke niet op het containerpark kunnen afgeleverd worden mogen niet worden meegebracht.
  • Handelaars gevestigd in de gemeente Zandhoven mogen op het containerpark bepaalde afvalstoffen brengen afkomstig van hun handelsactiviteiten. Deze afvalstoffen zijn papier, karton, piepschuim en plasticfolie. Het plastic dient in pakketten te zijn samengebonden met koord. Alle andere bedrijfsafvalstoffen worden geweigerd.