Gepubliceerd op 02/11/2018

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Aanleg vispassage Molenbeek en inrichting vijvers – Krabbels

Onderwerp van de aanvraag

Het openen van een openbaar onderzoek betreffende de aanleg van een vispassage Molenbeek en inrichting van vijvers.

Download

Bekendmaking, krabbels (dossier 201800181) sc 29.10.G

Aanvrager

Provincie Antwerpen - Koninging Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Locatie

Krabbels, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: A
  • Perceelnummer(s): 178B - 178A - 177 - 172 - 171 - 170 - A - 37 - 33 - 34 - 32 - 31 - 230K

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 02/11/2018 tot 02/12/2018. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór .