Gepubliceerd op 29/11/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een woning met bijgebouwen, het vellen van bomen en het bouwen van 2 meergezinswoningen met 20 wooneenheden, 1 kantoor en ondergrondse parking – Ringlaan 47-49-51-53

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het slopen van een woning met bijgebouwen, het vellen van bomen en het bouwen van 2 meergezinswoningen met 20 wooneenheden, 1 kantoor en ondergrondse parking is ingediend bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Download

Bekendmaking OO Ringlaan 47-53 (Dossier 201900231) sc 25.11(G)

Aanvrager

Verhelst Vastgoed bvba - Handelslei 42, 2960 Sint-Job int Goor

Locatie

Ringlaan 47-49-51-53, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 245E4, 245V3, 245W3, dl. nr 245C4 en dl. nr. 245M4

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 29/11/2019 tot 28/12/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór .