Gepubliceerd op 14/11/2018

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

aanvraag tuinhuisje en functiewijziging tuin Sparrendreef 41

Onderwerp van de aanvraag

aanvraag tuinhuisje en functiewijziging tuin

Download

bekendmaking sparrendreef 41 (dossier 201800179) sc 12.11

Aanvrager

Walter Beyers - Sparrendreef 41, 2243 Zandhoven

Locatie

Sparrendreef 41, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling:
  • Sectie:
  • Perceelnummer(s):

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 16/11/2018 tot 16/12/2018. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 16/12/2018.