Gepubliceerd op 21/03/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

afbraak bestaande constructies en bouwen kantoor Kanaalstraat 1B

Onderwerp van de aanvraag

afbraak bestaande constructies en bouwen kantoor

Download

2de bekendmaking Kanaalstraat 1B (dossier 201900022) sc 18.3

Aanvrager

Retrabouw BVBA - Herentalsebaan 117, 2240 Zandhoven

Locatie

Kanaalstraat 1B, Massenhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 5
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 160v3-158k

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 22/03/2019 tot 20/04/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 20/04/2019.