Gepubliceerd op 18/09/2020

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning voor de aanpassing van de infrastructuur en vegetatiewijziging die noodzakelijk zijn voor bescherming van pijpleidingen – Vaarheuvel – Nederviersel

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag voor de aanpassing van de infrastructuur en vegetatiewijziging die noodzakelijk zijn voor bescherming van pijpleidingen gelegen te Vaarheuvel en Nederviersel is ingediend bij de Vlaamse Regering.

Download

Aanplakking OO Vaarheuvel, Nederviersel (Dossier OMV_2020113956) sc. 21.09

Bekendmaking OO Vaarheuvel, Nederviersel (Dossier OMV_2020113956) sc. 21.09

Aanvrager

Petrochemical Pipeline Services B.V. - Paalsesteenweg 210, 3583 Beringen

Locatie

Vaarheuvel - Nederviersel, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 272A - 270A

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 18/09/2020 tot 17/10/2020. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór .