Gepubliceerd op 29/11/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning – Boudewijnlaan 19 bus A

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag voor het bouwen van een ééngezinswoning is ingediend bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Download

Bekendmaking OO Boudewijnlaan 19A (Dossier 201900202) sc 25.11(G)

Aanvrager

Yannick De Blesser & Femke Rylant - Paul Krugerstraat 14, 2500 Liers

Locatie

Boudewijnlaan 19 bus A, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 160Z2

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 29/11/2019 tot 28/12/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór .