Gepubliceerd op 29/11/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met 2 wooneenheden en bijgebouw – Pastoriestraat 16

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag voor het bouwen van een meergezinswoning met 2 wooneenheden en bijgebouw is ingediend bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Download

Bekendmaking OO Pastoriestraat 16 (Dossier 201900209) 25.11(G)

Aanvrager

Lorens Van Peer & Tinne De Wilde - Pastoriestraat 14, 2243 Zandhoven

Locatie

Pastoriestraat 16, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 137Z

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 29/11/2019 tot 28/12/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór .