Gepubliceerd op 05/02/2021

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden en bouwen van een nieuwe werkplaats na gedeeltelijke afbraak van de bestaande werkplaats – Langestraat 56

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag voor het uitbreiden en bouwen van een nieuwe werkplaats na gedeeltelijke afbraak van de bestaande werkplaats is ingediend bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Download

Bekendmaking OO Langestraat 56 (Dossier 202000255) sc 1.2 (G)

Aanvrager

Carrosserie Van Laer - Langestraat 56, 2240 Zandhoven

Locatie

Langestraat 56, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 199A3

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 05/02/2021 tot 06/03/2021. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór .