Gepubliceerd op 29/10/2020

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Bekendmaking tweede openbaar onderzoek voor de uitbreiding met een bijkomend draadstel en de vervanging van het bestaande draadstel op de 380 kV-lijn Massenhoven – Meerhout – Van Eyck door plaatsing van HTLS geleiders. (OMV_2020043074)

Onderwerp van de aanvraag

Het een tweede openbaar onderzoek voor de uitbreiding met een bijkomend draadstel en de vervanging van het bestaande draadstel op de 380 kV-lijn Massenhoven – Meerhout – Van Eyck door plaatsing van HTLS geleiders. De lengte van de bovengrondse hoogspanningslijn tussen Massenhoven en Meerhout bedraagt ca. 32,27 km en tussen Meerhout en Van Eyck ca. 57,87 km en doorkruist de provincies Antwerpen en Limburg en dit met het oog op het vergroten van de onthaalcapaciteit en het vergroten van de transportcapaciteit en energie-uitwisseling met het buitenland.

Download

openbaaronderzoek_OV_aanvraag_ELIA 30-10_28-11

Aanvrager

ELIA Asset N.V. De Hoe François en Vandenboer Raf - Keizerslaan 20, 1000 Brussel

Locatie

Zandhoven, Grobbendonk, Herentals, Olen, Geel, Laakdal, Meerhout, Balen, Ham, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer, Oudsbergen, Bocholt, Bree, Kinrooi, Maaseik, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling:
  • Sectie:
  • Perceelnummer(s):

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 30/10/2020 tot 28/11/2020. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór .