Gepubliceerd op 05/02/2021

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Bekendmaking voor het verbouwen van een ééngezinswoning en het bouwen van een bijgebouw – Veerstraat 168

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag voor het verbouwen van een ééngezinswoning en het bouwen van een bijgebouw is ingediend bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Download

Bekendmaking OO Veerstraat 168 (dossier 202000320) sc1.2 (G)

Aanvrager

Ward Peeters en Jorinde Gits - Veerstraat 38 bus A, 2240 Zandhoven

Locatie

Veerstraat 168, Viersel

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 4
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 123N

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 05/02/2021 tot 06/03/2021. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór .