Gepubliceerd op 09/04/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

bekleden van een tuinmuur, bouwen van een berging en bouwen fietsenstalling – Liersebaan 12

Onderwerp van de aanvraag

het bekleden van een tuinmuur, het bouwen van een berging en het bouwen van een fietsenstalling op de openbare parking

Download

bekendmaking Liersebaan 12 (dossier 201900046) sc 08.04

Aanvrager

Gemeente Zandhoven - Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Locatie

Liersebaan 12, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 211L

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 12/04/2019 tot 11/05/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 11/05/2019.