Gepubliceerd op 09/07/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

bijstellen verkaveling Dennenlaan 7A-7B

Onderwerp van de aanvraag

bijstellen van een verkaveling voor het creëren van 2 kavels voor gekoppelde bebouwing

Download

bekendmaking Dennenlaan 7a-7b (dossier 201900105) sc 08.07

Aanvrager

Johan Bogaerts - Dennenlaan 7, 2243 Zandhoven

Locatie

Dennenlaan 7A-7B, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 363S,D2

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 12/07/2019 tot 10/08/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 10/08/2019.