Gepubliceerd op 02/05/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

bijstellen verkaveling : het creëren van 2 loten voor open bebouwing – Herentalsebaan 85 – 87

Onderwerp van de aanvraag

bijstellen verkaveling : het creëren van 2 loten voor open bebouwing

Download

bekendmaking Herentalsebaan 85-87 (dossier 201900062) sc 29.4

Aanvrager

Studiebureau Verhaert - Kasteelstraat 9, 2280 Grobbendonk

Locatie

Herentalsebaan 85-87, Viersel

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 4
  • Sectie: A
  • Perceelnummer(s): 315G-311P

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 03/05/2019 tot 01/06/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór .