Gepubliceerd op 26/03/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

bijstellen verkaveling voor heet aantal loten van 1 lot naar 5 loten – Privateweg 1A,1B,1C,1D,1E

Onderwerp van de aanvraag

bijstellen verkaveling voor heet aantal loten van 1 lot naar 5 loten

Download

bekendmaking Privateweg (dossier 201900002) sc 25.3

Aanvrager

Marijn Palmans - Schoolstraat 6 bus 1, 2520 Ranst

Locatie

Privateweg nrs. 1A,1B,1C,1D,1E, Viersel

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 4
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 395B2,394L

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 29/03/2019 tot 27/04/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 27/04/2019.