Gepubliceerd op 10/05/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Boring voor de plaatsing van een warmtepomp – Dennenlaan 95

Onderwerp van de aanvraag

exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteiten: Boring voor het plaatsen van een verticale bodemwarmtewisselaar ten behoeve van het verwarmen van een privéwoning door middel van een geothermische warmtepomp (Rubriek 55.1.2°)

Download

Bekendmaking aanvraag dossier 201900074

Aanvrager

Thor Moiné - Scheldehoek 2 bus A, 9260 Wichelen

Locatie

Dennenlaan 95, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 629E

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van tot . Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór .