Gepubliceerd op 31/01/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

bouwen nieuwe kalverstal met geïntegreerde loods en woning Fatimalaan 96

Onderwerp van de aanvraag

bouwen nieuwe kalverstal met geïntegreerde loods en woning Fatimalaan 96

Download

bekendmaking Fatimalaan 96 (2e OO) dossier 201800212) sc 28.01

Aanvrager

Nick Jacobs - Bergsehoeven 6, 2520 Ranst

Locatie

Fatimalaan 96, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 644F

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 01/02/2019 tot 03/03/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 03/03/2019.