Gepubliceerd op 10/01/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

bouwen nieuwe woning Heiblok 4

Onderwerp van de aanvraag

bouwen van een nieuwe woning

Download

bekendmaking Heiblok 4 (dossier 201800216) sc 09.01

Aanvrager

Stef De Jongh-Daphne Cools - Oudstrijdersstraat 13A 1.1, 2520 Ranst

Locatie

Heiblok 4, Pulderbos

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 2
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 443R5

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 11/01/2019 tot 10/02/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 10/02/2019.