Gepubliceerd op 10/01/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

bouwen van een melkveestal en aanleg van verhardingen Draaiboom 37

Onderwerp van de aanvraag

bouwen van een melkveestal en aanleg van verhardingen

Download

bekendmaking draaiboom 37 (dossier 201800189) sc 09.01

Aanvrager

Jef Geerts - Draaiboom 37, 2242 Zandhoven

Locatie

Draaiboom 37, Pulderbos

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 2
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 41N

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 11/01/2019 tot 10/02/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 10/02/2019.