Gepubliceerd op 18/06/2020

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Bouwen van een tuinhuis – Hogeweg 16

Onderwerp van de aanvraag

Bouwen van een tuinhuis

Download

Bekendmaking OO Hogeweg 16 (Dossier 202000137) sc15.6 (G)

Aanvrager

Guido Devreker - Hogeweg 16, 2240 Zandhoven

Locatie

Hogeweg 16, Massenhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 5
  • Sectie: A
  • Perceelnummer(s): 104L3

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 19/06/2020 tot 18/07/2020. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 18/07/2020.