Gepubliceerd op 08/05/2020

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Bouwen van een tuinhuis – Keulsebaan 100

Onderwerp van de aanvraag

Bouwen van een tuinhuis

Download

Bekendmaking OO Keulsebaan 100 (dossier 202000074) sc 4.5 (G)

Aanvrager

Ronny Billiet - Keulsebaan 100, 2243 Zandhoven

Locatie

Keulsebaan 100, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 62E2

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 08/05/2020 tot 06/06/2020. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 06/06/2020.