Gepubliceerd op 01/06/2021

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Bouwen van een tuinhuis – Slijperij 2

Onderwerp van de aanvraag

Bouwen van een tuinhuis

Download

Bekendmaking OO Slijperij 2 (Dossier 202100120) WEBSITE sc 21.5

Aanvrager

Bart De Caesemaeker - Slijperij 2, 2243 Zandhoven

Locatie

Slijperij 2, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 272N2

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 28/05/2021 tot 26/06/2021. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 26/06/2021.