Gepubliceerd op 12/11/2020

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Fatimalaan 81A – grondwaterwinning

Onderwerp van de aanvraag

aanvraag voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting van de tweede klasse: het exploiteren van een grondwaterwinning, Rubriek 53.8.2°

Download

bekendmaking OO dossier 202000245

Aanvrager

Aveca - Blauwhoef 16, 2242 Zandhoven

Locatie

Fatimalaan 81A, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 644D

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 13/11/2020 tot 12/12/2020. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 12/12/2020.