Gepubliceerd op 27/06/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

functiewijziging met instandhoudingswerken – vaarheuvel

Onderwerp van de aanvraag

functiewijziging met instandhoudingswerken : omvormen 1 schuur tot opslagplaats en 1 schuur tot stal voor weidedieren met hobbydoeleinden

Download

bekendmaking vaarheuvel (dossier 201900093) sc 24.6

Aanvrager

Jan Truyen Parochiestraat 36 2240 Zandhoven en Franciscus Van Dyck, Beemdstraat 16 2240 Zandhoven - ,

Locatie

Vaarheuvel, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 18E

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 28/06/2019 tot 27/07/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 27/07/2019.