Gepubliceerd op 12/02/2021

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Functiewijziging van landbouw woning naar residentiële woning en verbouwen van een ééngezinswoning – Fatimalaan 51

Onderwerp van de aanvraag

Functiewijziging van landbouw woning naar residentiële woning en verbouwen van een ééngezinswoning

Download

Bekendmaking OO Fatimalaan 51 (Dossier 202100016)sc 8.2 (g)

Aanvrager

Laure Olieslagers & Senne Schoors - Markt 8 F - Oosterwijk 44, 2290 Vorselaar - 2260 Westerlo

Locatie

Fatimalaan 51, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 290L

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 12/02/2021 tot 13/03/2021. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 13/03/2021.