Gepubliceerd op 01/10/2020

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Functiewijziging van wonen naar kantoor – Amelbergastraat 12

Onderwerp van de aanvraag

Functiewijziging van wonen naar kantoor

Download

Bekendmaking OO Amelbergastraat 12 (dossier 202000202) sc 28.9 (WEBSITE)

Aanvrager

Studiebureau Verhaert - Kasteelstraat 9, 2280 Grobbendonk

Locatie

Amelbergastraat 12, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 257W

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 02/10/2020 tot 31/10/2020. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 31/10/2020.