Gepubliceerd op 16/05/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

groepswoningbouwproject van 49 woningen – ontworpen wegen tussen Fatimalaan en Fonteinstraat

Onderwerp van de aanvraag

groepswoningbouwproject van 49 woningen

Download

bekendmaking Fatimalaan-Fonteinstraat (dossier 201900033) sc 13.5

Aanvrager

Peter De Nil voor IPON - Ankerstraat 113 bus 1a, 9100 Sint Niklaas

Locatie

ontworpen wegen tussen Fatimalaan en Fonteinstraat, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 304m2,g2,k2,z2,a3,x2,e3,s3,l3,318h,b2

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 17/05/2019 tot 15/06/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 15/06/2019.