Gepubliceerd op 29/11/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Grondwaterwinning – Keulsebaan 1

Onderwerp van de aanvraag

Het exploiteren van een ingedeelde inrichting van de tweede klasse, namelijk het uitbaten van een grondwaterwinning met een diepte van 58 meter en een debiet van maximum 450 m³/jaar, Rubriek 53.8.1°b)

Download

Bekendmaking OO dossier 201900224

Aanvrager

Sara De Schutter - Keulsebaan 1, 2243 Zandhoven

Locatie

Keulsebaan 1, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 394E2

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 29/11/2019 tot 28/12/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 28/12/2019.