Gepubliceerd op 08/02/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Hernieuwing grondwaterwinning – ter hoogte van Voort 1

Onderwerp van de aanvraag

Aanvraag voor de hernieuwing van de vergunning voor een grondwaterwinning: exploitatie van ingedeelde inrichting/activiteit: Rubriek 53.8.2°

Download

SC 04.02 Bekendmaking aanvraag dossier 201900010

Aanvrager

Luc Van Den Brande - Goormansstraat 54, 2242 Zandhoven

Locatie

Ter hoogte van Voort 1, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 457G

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 08/02/2019 tot 10/03/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 10/03/2019.