Gepubliceerd op 02/11/2018

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Het aanbrengen van nieuwe isolatie en gevelbekleding op de bestaande gevels – Bessenlaan 31

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreffende het aanbrengen van nieuwe gevelisolatie en gevelbekleding op de bestaande gevels werd ingediend bij de dienst omgeving.

Download

Bekendmaking, Bessenlaan 31 (Dossier 201800155) sc 29.10.G

Aanvrager

Shaun Peeters - Bessenlaan 31, 2242 Zandhoven

Locatie

Bessenlaan 31, Pulderbos

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 2
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 250R

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 02/11/2018 tot 02/12/2018. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór .