Gepubliceerd op 06/09/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Het bouwen van een groepswoningbouwproject van 15 woningen met wegenaanleg – Salvialaan nrs. 32 – 42 en nrs. 15 – 31

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreffende het bouwen van een groepswoningbouwproject van 15 woningen met wegenaanleg is ingediend bij de dienst ruimtelijke ordening.

Download

bekendmaking salvialaan (dossier 201900140) sc 02.09(GW)

Aanvrager

Studiebureau Verhaert bvba. voor familie Mampay - Kasteelstraat 9, 2280 Grobbendonk

Locatie

Salvialaan nrs. 15 - 31 en nrs. 32 - 42, Viersel

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 4
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 74E

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 06/09/2019 tot 05/10/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór .