Gepubliceerd op 05/02/2020

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Het bouwen van een tuinhuis – Boudewijnlaan 51

Onderwerp van de aanvraag

Het bouwen van een tuinhuis

Download

Bekendmaking OO Boudewijnlaan 51 (Dossier 20200014) sc3.2 (WEBSITE)

Aanvrager

Marcus Cavens - Boudewijnlaan 51, 2243 Zandhoven

Locatie

Boudewijnlaan 51, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 145W4

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 07/02/2020 tot 07/03/2020. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 07/03/2020.