Gepubliceerd op 08/05/2020

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Het bouwen van een tuinhuis – Keulsebaan 50A

Onderwerp van de aanvraag

Het bouwen van een tuinhuis

Download

Bekendmaking OO Keulsebaan 50A (dossier 202000075) sc4.5 (G)

Aanvrager

Alexander Berkhout - Keulsebaan 50A, 2243 Zandhoven

Locatie

Keulsebaan 50A, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 326C3

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 08/05/2020 tot 06/06/2020. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 06/06/2020.