Gepubliceerd op 20/09/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Het bouwen van een woning met tuinberging – Elzenstraat 38

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag voor het bouwen van een woning met tuinberging is ingediend bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Download

Bekendmaking oo, Elzenstraat 38 (dossier 201900151) 16.09(G)

Aanvrager

Dirk Van Limbergen en Nadine Kemland - Elzenweg 6, 2310 Rijkevorsel

Locatie

Elzenstraat 38, Pulderbos

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 2
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 486D2

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 20/09/2019 tot 19/10/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór .