Gepubliceerd op 14/11/2018

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Het dempen van een bestaande vijver, de aanleg van een gracht en kikkerpoel en het rooien van bomen Liersebaan

Onderwerp van de aanvraag

het dempen van een bestaande vijver, de aanleg van een gracht en kikkerpoel en het rooien van bomen

Download

bekendmaking Liersebaan (dossier 201800177) sc 12.11

Aanvrager

Jan Foqué - Bezelaerstraat 128, 2830 Willebroek

Locatie

Liersebaan, Viersel

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 4
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 23

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 16/11/2018 tot 16/12/2018. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 16/12/2018.