Gepubliceerd op 30/07/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Het ontbossen van een perceel – Bruggestraat zn.

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreffende het ontbossen van een perceel werd ingediend bij de dienst omgeving.

Download

bekendmaking bruggestraat (ontbossing) dossier 201900119 sc 22.07(WEB)

Aanvrager

Dirk Bastiaensen - Tervuursesteenweg 328, 3001 Leuven

Locatie

Bruggestraat zn, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 589B

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 26/07/2019 tot 24/08/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór .